Kategorier

Alla kategorier

Astrologi/Astronomi
Atlas
Barn
Barnböcker
Bibliofila
Bilar
Biografi
Bokväsen
Brev
Brott
Deckare
Djur
Djur/Natur
Erotik
Etnologi
Fakta
Fantasy
Filosofi
Flyg
Fotografi
Guide
Hantverk
Historia
Humor
Hälsa
Hälsingland
Jakt/Fiske
Juridik
Kalender
Kokbok
Konst
Lantbruk
Lexikon
Lyrik
Läromedel
Media
Medicin
Militaria
Musik
Mystik
Naturvetenskap
Nautica
Noveller/Antologi
Psykologi
Religion
Reseskildring
Roman
Samhälle
Sport
Teater
Teknik
Textil
Tidsskrifter
Topografi
Växter
Övrigt

Visar resultat 1325-1350 av 1431

Läsning för folket årg 1-2 Övrigt
Redaktion
P. A. Norstedt & söner 1835. Ur innehållet: Om skogsskötseln; Om svenska jordens afkastning; Upplysningar rörande blodiglars fångst; Om bryggning af öhl och swagdricka m.m. Inb halvfr band m något nött rygg och hörn, omkr 400 sid, frakturstil.

250:-

Läsning för folket årg 5-6 Övrigt
Redaktion
P. A. Norstedt & söner 1839. Ur innehållet: Om potäter och deras odling; Goda råd till en fattig handtwerkare; Bepröfwadt sätt att uppfostra barn; Om döpelsens sakrament m.m. Inb halvfr band m något nött rygg och hörn, omkr 400 sid, frakturstil.

250:-

Läsning för folket årg 9-10 Övrigt
Redaktion
P. A. Norstedt & söner 1843. Ur innehållet: Perlor ur lifs-strömmen; Om den gräsmask som härjade i Westmanland år 1836; Om furu- och granskogens wärde; Underrättelse om sättet för wargungars dödande i lyorna m.m. Inb halvfr band m något nött rygg och hörn, omkr 400 sid, frakturstil.

250:-

Läsning för folket årg 11-12 Övrigt
Redaktion
P. A. Norstedt & söner 1845. Ur innehållet: Ett år wid en bondes hem; Om brandstodsbolag; Praktisk beskrifning om tjäru-tillwerkning i Nordens skogsrika landskaper m.m. Inb halvfr band m något nött rygg och hörn, omkr 400 sid, frakturstil.

250:-

Läsning för folket årg 13-14 Övrigt
Redaktion
P. A. Norstedt & söner 1847. Ur innehållet: Om almanachan; Forntiden; Eldkulor och stjernskott m.m. Inb halvfr band m något nött rygg och hörn, omkr 400 sid, frakturstil.

250:-

Läsning för folket årg 15-16 Övrigt
Redaktion
P. A. Norstedt & söner 1849. Ur innehållet: Engelbrekt Engelbrektsson; Om menniskans kroppsbeskaffenhet; Benjamin Franklin; Tunneln under Themsen m.m. Inb halvfr band m något nött rygg och hörn, 380 sid, frakturstil.

250:-

Läsning för folket årg 17-18 Övrigt
Redaktion
P. A. Norstedt & söner 1851. Ur innehållet: Hästens historia; Några tillämpningar af geometrien; Den ogudaktiges och den gudfruktiges sista stunder m.m. Inb halvfr band m något nött rygg och hörn, 380 sid, frakturstil.

250:-

Läsning för folket årg 19-20 Övrigt
Redaktion
P. A. Norstedt & söner 1853. Ur innehållet: Om koleran, dess kännetecken och behandling; Byggnadslära; Om planteringar och trädgårdar wid bondgårdarne; Om tidens wärde m.m. Inb halvfr band m något nött rygg och hörn, 380 sid, frakturstil.

250:-

Läsning för folket årg 21-22 Övrigt
Redaktion
P. A. Norstedt & söner 1855. Ur innehållet: Hundens historia; Om stark eller swag utfodring; Omåttlighetens följder; Kyrkoreformationen i Swerige m.m. Inb halvfr band m något nött rygg och hörn, 384 sid, frakturstil.

250:-

Läsning för folket årg 23-24 Övrigt
Redaktion
P. A. Norstedt & söner 1857. Ur innehållet: Djurlifwet i södra Amerikas urskogar; Om några af de största och märkwärdigaste däggdjuren; Om bomullen och dess inflytande på werldsindustrien m.m. Inb halvfr band m något nött rygg och hörn, 384 sid, frakturstil.

250:-

Läsning för folket årg 25-26 Övrigt
Redaktion
P. A. Norstedt & söner 1859. Ur innehållet: Om blinda barns uppfostran; Om Malströmmen; Synålens historia m.m. Inb halvfr band m något nött rygg och hörn, 384 sid, frakturstil.

250:-

Den kunskapsrike skolmästaren eller hufvudgrunderne uti de för ett borgeligt samfundslif nödigaste vetenskaper. Övrigt
Rosander Carl
Bonniers förlag 1864. En handbok i nyttiga kunskaper för alla samhällsklasser, med några illustrationer samt åtföljd af en större karta, inb halvfranskt band 784 sidor, första upplagan, gott skick.

350:-

Julkvällen en dikt i tre sånger Övrigt
Runeberg Johan Ludvig
Ivar Haeggströms boktryckeri 1898. Inb ryggklotband med marmorerade pärmar, illustrerad med s/v bilder, 4:o format, 62 sidor, gott skick

200:-

Svensk tidskrift 1875 för politik, Ekonomi och litteratur Övrigt
Rydberg Viktor m.fl
Samson & Wallin 1876. halvfranskt band 768 sidor.

190:-

Den praktiske affärsmannen Övrigt
Scheutz Georg
Albert Bonniers förlag 1856. Handbok för handlande och handtverkare. Jemte underrättelser för ynglingar, som ämna inträda i näringsklasserna. Bearbetning efter tredje upplagan af "Der kleine Rothschild." Sthlm, J. & A. Riis, samtida nött skinnryggband, 363 sidor.

275:-

Sveriges apoteksväxter, Svensk örtbok, Receptbok för alla, den fullständiga ohyre-boken, brännvin och salt ett läkemedel, den fullständiga korfboken, lilla murareboken, den praktiske Insjö-Fiskaren Övrigt
Schoug Carl m.fl
Sigrid Flodins förlag 1890-tal. Privatinbundet band med kunskap från allehanda områden. Gott skick

950:-

Intressebok Övrigt
Signeul Carl
Girons förlag 1888. Betydligt tillökad af J. Kraak, inb 330 sidor.

120:-

Intressebok Övrigt
Signeul Carl
Norstedts & söners 1908. Förlaget ryggklotband, femte upplagan, 329 sidor, exlibris på insidan av främre pärm, gott skick

90:-

Samlade Vitterhetsarbeten första delen Övrigt
Strandberg C.V.A.
Fritzes 1877. Inb halvfranskt band 379 sidor, gott skick

90:-

Blomsterkonungen Övrigt
Sätherberg Herman
Norstedt & Söners förlag 1879. bilder ur Linnés liv, illustrerad av Carl Larsson, nött halvfranskt band 137 sidor.

250:-

GeograPhiskt hand-lexikon öfver gamla testamentets heliga skrifter. Övrigt
Tollesson Pehr
Zeipel / Palmblad 1815 Upsala. med ett företal af Sam. Ödmann. Hlv franskt band med marmorerade pärmar 238 sidor + utvikbar karta . Gott skick

700:-

Landthushållningen uti systematisk ordning.. Övrigt
Törne Nils von
Landthushållningen uti systematisk ordning jämte Bihang om ett förmånligt circulationsbruk, samt förbättrad ladugårds-inredning. Andra upplagan. Sthlm 1813. (8), 332, (4) sidor + tabeller varav flera utvikbara. Grått samtida pappband.

700:-

Ansgarius kalender för år 1891. Övrigt
Waldenström P.
Stockholm 1890. Hft 112 sidor, illustrerad med s/v bilder, något trasig i övre delen av ryggen, i övrigt gott skick.

150:-

Svenska språkets ordförråd Övrigt
Wenström EDM / Ossian Jerling
Gotlands Allehanda 1891. 80000 inhemska och främmande ord och namn. Hlvfransk band 1095 sidor

200:-

Landmandsbogen I – III Övrigt
Westermann / Goldschmidt
rådgiver for den danske landmand og hans husstand ved den daglige gerning i 3 bind. I.Westermann, 1895. 684+542+532 pp. Med talrige fotos ill. Også i farver. Indbundet halvlæder.

300:-