Kategorier

Alla kategorier

Astrologi/Astronomi
Atlas
Barn
Barnböcker
Bibliofila
Bilar
Biografi
Bokväsen
Brev
Brott
Deckare
Djur
Djur/Natur
Erotik
Etnologi
Fakta
Fantasy
Filosofi
Flyg
Fotografi
Guide
Hantverk
Historia
Humor
Hälsa
Hälsingland
Jakt/Fiske
Juridik
Kalender
Kokbok
Konst
Lantbruk
Lexikon
Lyrik
Läromedel
Media
Medicin
Militaria
Musik
Mystik
Naturvetenskap
Nautica
Noveller/Antologi
Psykologi
Religion
Reseskildring
Roman
Samhälle
Sport
Teater
Teknik
Textil
Tidsskrifter
Topografi
Växter
Övrigt

Visar resultat 1250-1275 av 1373

Aktuella Byggen 2009/5 Övrigt
Redaktion
Aktuella Byggen 2009, Tidskrift för byggintresserade, i detta nummerbl.a om, Sunda hus/energi. 78 sid, gott skick.

40:-

Aktuella Byggen 2010/5 Övrigt
Redaktion
Aktuella Byggen 2010, Tidskrift för byggintresserade, i detta nummerbl.a om, Lufttäta lösningar. 70 sid, gott skick.

40:-

Aktuella Byggen 2011/1 Övrigt
Redaktion
Aktuella Byggen 2011, Tidskrift för byggintresserade, i detta nummerbl.a om, Malmö central i förvandling. 79 sid, gott skick.

40:-

Natur och kultur Övrigt
Bernstein A.
Leufstedts förlag 1880. Hlvfranskt band med gulddek på ryggen. "Strödda uppsatser och betraktelser", 318 sidor

120:-

Ur skilda portföljer Övrigt
Bernström Carl (utg)
Beckmans förlag 1893. Samt halvfr band med fem upPhöjda inb, marmorerade pärmar och snitt, 293 sidor, bokens titelblad har en mindre pappersförlust som ej tar bort text. I övrigt i gott skick.

350:-

Lifvet och elektromagnetismen en lifs och werldsåskådning Övrigt
Brun Julius
Nordin & Josephson 1897. Menniskan betraktad såsom fritt personligt väsen. Hft ouppsprättad 390 sidor, gott skick

150:-

Lifvet och elektromagnetismen en lifs och werldsåskådning Övrigt
Brun Julius
Nordin & Josephson 1897. Menniskan betraktad såsom fritt personligt väsen. Hft ouppsprättad 390 sidor, gott skick

150:-

Lifvet och elektromagnetismen en lifs och werldsåskådning Övrigt
Brun Julius
Nordin & Josephson 1897. Menniskan betraktad såsom fritt personligt väsen. Hft ouppsprättad 390 sidor, liten skada upptill på ryggen.

100:-

Vetenskap för alla 3:e och sista bandet Övrigt
Cleve P.T.
Förlaget faktahlcrantz & Co 1880. Förlagets blindpressade och dekorerade klotband 719 sidor.

120:-

Hand-Bok att nyttja wid många tillfällen i daglig handel Övrigt
Cornelius, Henrik Magnus
P.A. nordstedt & söner 1848.hand-bok, att nyttja wid många tillfällen i daglig handel; samt en fullständig wägwisare till alla städer och andra orter i riket, jemte uppgift om förhållandet emellan det nya silfwer, koppar och sedelmyntet. / af H. M. C. Inb med läderrygg och marmorerade pärmar, sjunde upplagan, 334 sidor, gott skick

500:-

Samlade skizzer och berättelser ur Hvardagslifvet Övrigt
Dillings L.
Fahlcrantz & Co 1889. Senare bandet. Förlagets blå helklotband med vackra gravyrer på rygg och pärm, 192 sidor, gott skick

100:-

Frimurare provensens byggnader IX Övrigt
Eklund P.B.
Centraltryckeriet 1891. Rött helklotband med gulddek på främre pärm och rygg, 27 litograferade planscher med tillhörande textblad, gott skick.

2500:-

Fantasiens verldar och verklighetens verldar. Övrigt
Flammarion Camille
L.J. hiertas förlag 1867. halvfranskt band med mindre skada på ryggen, inlagan ok, 492 sidor.

300:-

Anteckningar rörande Skogens, betesmarkens, ängens och åkerns skötsel jemte vextodlingen, trädgårdsskötseln samt husdjurens behandling, såväl i friskt tillstånd som under de allmännaste sjukdomarne, äfven som mjölkhushållningen. Övrigt
Fogelmarck Sixten Axel
Författarens förlag 1865. Inb med läderrygg 200 sidor + 2 utvikbara plancher en i skadat skick, i övrigt lätt brukssliten.

300:-

Tal vid åtskilliga tillfällen Övrigt
Fredrik Oscar
Eklunds förlag 1895. Halvfranskt band 286 sidor, gott skick

120:-

Gellerts bref, jemte en praktisk afhandling om den goda smaken i bref af samma författare. Övrigt
Gellerts C.F.
Johan Edman 1781. Halvfranskt band med fem upphöjda inbindningar. Tryck av Johan Edman 1781. 216 sidor. Boken är sliten och har fem sidor där bokens förre ägare lagat med tejp, i övrigt är bokens inlaga i relativt gott skick med tanke på åldern. Till det yttre har ryggens överdel en nötskada och nötta hörn.

700:-

Ideer tillmennisko-historiens filosofi andra delen Övrigt
Herder, Johann Gottfried von (1744-1803)
Granbergs tryckeri 1815. Halvfranskt band med marmorerade snitt 224 sidor, gott skick

450:-

Läsning i hemmet för hvar dag i året. Övrigt
Hofberg Herman
Carl Erikssons Förlag 1881. Halvfranskt band, "Läsning i hemmet för hvar dag i året", ill. Svensk familjebok, från april-juni. 576 sidor. Gott skick.

190:-

Adress-kalender för Stockholms stad, adressboken utgifven 1895. Övrigt
Huldberg P.A.
Normans boktryckeri 1895. Inb ryggklotband, tidsenliga annonser, namnregister, samt ändringar och tillägg, brukssliten.

950:-

Året, Teckningar ur barndomslifvet Övrigt
Knös Tekla
Flodins förlag 1868. Med 17 fototyper, inb dek pappband, inre fals skadad mot inlagan, 138 sidor, även ryggen i dåligt skick.

150:-

De expeditione Cyri Minoris commentarii e recensione et cum notis selectis Thomæ Hutchinsoni. Accesserunt libelli Xenophontis de rebus publicis Lacedaemoniorum et Atheniensium cum indice graecitatis Övrigt
Kyrou Anabasis
Londini Gothorum, 1798. Halvfranskt band, namnteckningar på insidan av främre pärm, några anteckningar i texten förekommer, i övrigt gott skick

1900:-

Tal vid Jern-kontorets sekularfest den 4 juni 1847. Övrigt
Lagerhjelm P.
Norstedt & söner 1847. Hft 36 sidor.

250:-

Predikningar Övrigt
Lehnberg Magnus
Marquardska tryckeriet 1811.Andra delen, andra upplagan.Förlagsband med läderrygg, 375sid, gott skick

450:-

Tal och Esthetiska afhandlingar Övrigt
Malmström Bernhard
Abr Bohlin 1868. Bernhard Elis Malmströms Samlade skrifter sjunde bandet. Halvskinnband med ryggdekor 412 sidor, gott skick

275:-

The Field Book or Sports and Pastimes of the Brittish Islands Övrigt
Maxwell William Hamilton
Effingham Wilson (1833) Inb med gulddek på rygg illustrerad med vackra tryck 563 sidor, engelsk text, första upplagan.

800:-