Kategorier

Alla kategorier

Astrologi/Astronomi
Atlas
Barn
Barnböcker
Bibliofila
Bilar
Biografi
Bokväsen
Brev
Brott
Deckare
Djur
Djur/Natur
Erotik
Etnologi
Fakta
Fantasy
Filosofi
Flyg
Fotografi
Guide
Hantverk
Historia
Humor
Hälsa
Hälsingland
Jakt/Fiske
Juridik
Kalender
Kokbok
Konst
Lantbruk
Lexikon
Lyrik
Läromedel
Media
Medicin
Militaria
Musik
Mystik
Naturvetenskap
Nautica
Noveller/Antologi
Psykologi
Religion
Reseskildring
Roman
Samhälle
Sport
Teater
Teknik
Textil
Tidsskrifter
Topografi
Växter
Övrigt

Visar resultat 1225-1250 av 1328

Gellerts bref, jemte en praktisk afhandling om den goda smaken i bref af samma författare. Övrigt
Gellerts C.F.
Johan Edman 1781. Halvfranskt band med fem upphöjda inbindningar. Tryck av Johan Edman 1781. 216 sidor. Boken är sliten och har fem sidor där bokens förre ägare lagat med tejp, i övrigt är bokens inlaga i relativt gott skick med tanke på åldern. Till det yttre har ryggens överdel en nötskada och nötta hörn.

700:-

Ideer tillmennisko-historiens filosofi andra delen Övrigt
Herder, Johann Gottfried von (1744-1803)
Granbergs tryckeri 1815. Halvfranskt band med marmorerade snitt 224 sidor, gott skick

450:-

Läsning i hemmet för hvar dag i året. Övrigt
Hofberg Herman
Carl Erikssons Förlag 1881. Halvfranskt band, "Läsning i hemmet för hvar dag i året", ill. Svensk familjebok, från april-juni. 576 sidor. Gott skick.

190:-

Adress-kalender för Stockholms stad, adressboken utgifven 1895. Övrigt
Huldberg P.A.
Normans boktryckeri 1895. Inb ryggklotband, tidsenliga annonser, namnregister, samt ändringar och tillägg, brukssliten.

950:-

Året, Teckningar ur barndomslifvet Övrigt
Knös Tekla
Flodins förlag 1868. Med 17 fototyper, inb dek pappband, inre fals skadad mot inlagan, 138 sidor, även ryggen i dåligt skick.

150:-

De expeditione Cyri Minoris commentarii e recensione et cum notis selectis Thomæ Hutchinsoni. Accesserunt libelli Xenophontis de rebus publicis Lacedaemoniorum et Atheniensium cum indice graecitatis Övrigt
Kyrou Anabasis
Londini Gothorum, 1798. Halvfranskt band, namnteckningar på insidan av främre pärm, några anteckningar i texten förekommer, i övrigt gott skick

1900:-

Tal vid Jern-kontorets sekularfest den 4 juni 1847. Övrigt
Lagerhjelm P.
Norstedt & söner 1847. Hft 36 sidor.

250:-

Predikningar Övrigt
Lehnberg Magnus
Marquardska tryckeriet 1811.Andra delen, andra upplagan.Förlagsband med läderrygg, 375sid, gott skick

450:-

Tal och Esthetiska afhandlingar Övrigt
Malmström Bernhard
Abr Bohlin 1868. Bernhard Elis Malmströms Samlade skrifter sjunde bandet. Halvskinnband med ryggdekor 412 sidor, gott skick

275:-

The Field Book or Sports and Pastimes of the Brittish Islands Övrigt
Maxwell William Hamilton
Effingham Wilson (1833) Inb med gulddek på rygg illustrerad med vackra tryck 563 sidor, engelsk text, första upplagan.

800:-

Technisk-terminologisk ordbok öfwer Svenska språket, som efter alphabetisk ordning förklarar de flesta tal, skrift och tryck beständigt och i mängd förekommande främmande ord och talesätt Övrigt
Pheiffer August
Bredberg 1837. Fd biblioteksband. Halvfranskt 370 sidor, marmorerade snitt, anteckning på insidan av främre pärm samt försättsblad, rel gott skick

600:-

Universum Övrigt
Pouchet F.A.
C. E. Gernandts boktryckeri, 1880. 8:o. (10),+ 532,+ (4) s. Universum. Det oändligt stora och det oändligt lilla. Skildringar från naturens alla områden af F. A. Pouchet. Autoriserad bearbetning efter tredje franska upplagan. Rikt illustrerad. Lätt brukssliten.

225:-

Årskatalog för Svenska bokhandeln 1876-1880 Övrigt
Redaktion
Stockholm 1877-81 halvfranskt band med gulddekor på ryggen. 64 + 80 + 72 + 72 + 74 sidor.

180:-

Tjenstgöringsreglemente vid Statens jernvägar Övrigt
Redaktion
TJENSTGÖRINGS-REGLEMENTE vid STATENS JERNVÄGAR, faststäldt af Kongl. Styrelsensen för Statens jernvägstrafik den 26 januari 1877. Ny upplaga med de af Styrelsen den 15 maj m1884 gjorda ändringar och tillägg. Stockholm 1885. Nött skinnband, saknar ryggtitel.

1250:-

Tjenstgöringsreglemente vid Statens järnvägar 1905. Övrigt
Redaktion
TJENSTGÖRINGS-REGLEMENTE vid STATENS JÄRNVÄGAR, faststäldt af Kongl. Styrelsensen för Statens jernvägstrafik den 26 januari 1877. Ny upplaga med de af Styrelsen de i tjänstreglementet gjorda ändringar och tillägg.. Skinnband, saknar ryggtitel.

1250:-

Den kunskapsrike skolmästaren eller hufvudgrunderne uti de för ett borgeligt samfundslif nödigaste vetenskaper. Övrigt
Rosander Carl
Bonniers förlag 1864. En handbok i nyttiga kunskaper för alla samhällsklasser, med några illustrationer samt åtföljd af en större karta, inb halvfranskt band 784 sidor, första upplagan, gott skick.

350:-

Julkvällen en dikt i tre sånger Övrigt
Runeberg Johan Ludvig
Ivar Haeggströms boktryckeri 1898. Inb ryggklotband med marmorerade pärmar, illustrerad med s/v bilder, 4:o format, 62 sidor, gott skick

200:-

Svensk tidskrift 1875 för politik, Ekonomi och litteratur Övrigt
Rydberg Viktor m.fl
Samson & Wallin 1876. halvfranskt band 768 sidor.

190:-

Den praktiske affärsmannen Övrigt
Scheutz Georg
Albert Bonniers förlag 1856. Handbok för handlande och handtverkare. Jemte underrättelser för ynglingar, som ämna inträda i näringsklasserna. Bearbetning efter tredje upplagan af "Der kleine Rothschild." Sthlm, J. & A. Riis, samtida nött skinnryggband, 363 sidor.

275:-

Sveriges apoteksväxter, Svensk örtbok, Receptbok för alla, den fullständiga ohyre-boken, brännvin och salt ett läkemedel, den fullständiga korfboken, lilla murareboken, den praktiske Insjö-Fiskaren Övrigt
Schoug Carl m.fl
Sigrid Flodins förlag 1890-tal. Privatinbundet band med kunskap från allehanda områden. Gott skick

950:-

Intressebok Övrigt
Signeul Carl
Girons förlag 1888. Betydligt tillökad af J. Kraak, inb 330 sidor.

120:-

Intressebok Övrigt
Signeul Carl
Norstedts & söners 1908. Förlaget ryggklotband, femte upplagan, 329 sidor, exlibris på insidan av främre pärm, gott skick

90:-

Samlade Vitterhetsarbeten första delen Övrigt
Strandberg C.V.A.
Fritzes 1877. Inb halvfranskt band 379 sidor, gott skick

90:-

Blomsterkonungen Övrigt
Sätherberg Herman
Norstedt & Söners förlag 1879. bilder ur Linnés liv, illustrerad av Carl Larsson, nött halvfranskt band 137 sidor.

250:-

GeograPhiskt hand-lexikon öfver gamla testamentets heliga skrifter. Övrigt
Tollesson Pehr
Zeipel / Palmblad 1815 Upsala. med ett företal af Sam. Ödmann. Hlv franskt band med marmorerade pärmar 238 sidor + utvikbar karta . Gott skick

700:-