Kategorier

Alla kategorier

Astrologi/Astronomi
Atlas
Barn
Barnböcker
Bibliofila
Bilar
Biografi
Bokväsen
Brev
Brott
Deckare
Djur
Djur/Natur
Erotik
Etnologi
Fakta
Fantasy
Filosofi
Flyg
Fotografi
Guide
Hantverk
Historia
Humor
Hälsa
Hälsingland
Jakt/Fiske
Juridik
Kalender
Kokbok
Konst
Lantbruk
Lexikon
Lyrik
Läromedel
Media
Medicin
Militaria
Musik
Mystik
Naturvetenskap
Nautica
Noveller/Antologi
Psykologi
Religion
Reseskildring
Roman
Samhälle
Sport
Teater
Teknik
Textil
Tidsskrifter
Topografi
Växter
Övrigt

Visar resultat 2325-2350 av 2372

Budbäraren, Evangeliska Fosterlandsstiftelsens Tidning – no 6 1859, samt årgångarna 1864-65 Religion
Redaktion
Stockholm 1859, 1864-65. Skinnryggband med marmorerade pärmar. no. 6 1859 något felskuren. Lös i bindningen. namn på insidan av pärmen.

500:-

Budbäraren, Evangeliska Fosterlandsstiftelsens Tidning. Femte till och med sjunde årgången 1861-63. Religion
Redaktion
Stockholm 1861-63 halvfranskt band med marmorerade pärmar och helt sprängt snitt. 192 + 240 + 220 sidor.

400:-

Confessio Fidei. Thet är: Then Christeligha Troos ... Religion
Redaktion
Stockholm 1693 Senare inbindning. 141 sidor. namn på försättsbladet.

1500:-

Evangeliebok med dertill hörande stycken Religion
Redaktion
Stockholm 1824 Skinnband 286 sidor. Mindre skada på försättsbladet.

85:-

Evangeliska Misceller Religion
Redaktion
Helsingfors 1841 Inbunden med helt marmorerat snitt. 182 sidor. namn på försättsbladet.

300:-

Frids-Budbäraren. Tidning för den Inre Missionen Religion
Redaktion
Stockholm 1847-1849 Skinnryggband med marmorerade pärmar och helt marmorerat snitt. Nummer 1 1847- 24 1849. Skada på ryggen.

150:-

Kyrko-handbok hwaruti stadgas huru Gudstjensten i Swenska Församlingar skall behandlas Religion
Redaktion
Wiborgs 1824 Samtida skinnband 172 sidor. Något slitet. Anteckningar på insidan av bakre pärm.

100:-

Lunds Missions-Tidning Religion
Redaktion
Lund 1850-52 Inbunden med helt marmorerat snitt. Fösättsblad saknas samt skada på ett blad. Årgång 1852 endast 11 nummer.

550:-

Lunds Missions-Tidning Religion
Redaktion
Lund 1853-55 Inbunden med helt marmorerat snitt. namn pä försättsbladet..

600:-

Lunds Missions-Tidning / den Swenske Nykterhets-härolden Religion
Redaktion
Lund 1853-55 Missionstidningen 1954-55. nr 1-2 samtsidor av nr 3 saknas. Nykterhets-härolden nr 1-11 1854, 190 sidor.

150:-

Matrikel över Uppsala Ärkestift 1949 Religion
Redaktion
Norrtälje 1949 häftad 507 sidor. Mycket lös i bindningen.

60:-

Missions-Tidning – Sjuttonde-Tjugoförsta årgångarna. Religion
Redaktion
Stockholm 1850-1854 Skinnryggban marmorerade pärmar och helt färgat snitt. namn på försättsbladet. Skada på ryggen.

1000:-

Missions-Tidning – Tolfte-Sextonde årgångarna. Religion
Redaktion
Stockholm 1845-1849 halvfranskt band med 4 upPhöjda bindningar, marmorerade pärmar och helt marmorerat snitt. namn på försättsbladet. Något slitet exemplar.

1000:-

Nionde Årets Berättelser och Redovisning af Svenska Missions-Sällskapets direktion. 1843-1844 Religion
Redaktion
Stockholm 1844 Skinnryggband med marmorerade pärmar. Opaginerad. Skada på ryggen.

170:-

Nya testamentet Religion
Redaktion
Stockholm 1854 Slitet läderband 586 sidor, skall förmodligen vara 593 sidor så det saknas sidor.

50:-

Nya testamentet Religion
Redaktion
Stockholm 1895 Inbunden med präglade pärmar, rygg saknas. 472 sidor.

50:-

Prästmötet i Uppsala 1992 Religion
Redaktion
Uppsala 1993 häftad 140 sidor.

50:-

Swenska Kyrkans psalmbok af år 1819 Religion
Redaktion
Cederholm 1848 Skinnband med något sliten rygg. 868 sidor.

300:-

Who´s who Uppsala 68 Religion
Redaktion
World Council of Churches 1968 häftad 135 sidor. namn på pärmen. deltagarlista till World Council of Churches möte i Uppsala 4-19 juli 1968.

100:-

Mjölkflickan – spegel af nya födelsen i renhet och sanning. Religion
Richmond
Gefle 1854 Inbunden med marmorerade pärmar. 48 sidor. Första svenska upplagan. namn på försättsbladet.

300:-

Biblisk historia bearb.littetad för folkskolor Religion
Roos C. O.
Upsala 1858 Skinnryggband. 96 sidor. Lös i bindningen.

75:-

Jesu Christi Guds Sons Lära och Lefwernehistoria, framställda enligt de fyra evangelisterna. Första och andra boken. Religion
Roos Magnus Friedrich
Götheborg 1837-40 halvfransktband med marmorerade pärmar, gulddekor på ryggen samt helt färgat snitt. 665 + 570 sidor. Mindre skada på ryggen. namn på försättsbladen.

300:-

Abrahams Tros Fotspår wisade uti Patriarkernas och Profeternas Lefwernes Beskrivningar ... Religion
Roos, Magnus Friedrich
Götheborg 1810 halvfranskt band med marmorerade pärmar och helt färgat snitt. 191 + 189 + 194 delar. Något skadad rygg. namn på försättsbladet.

600:-

Menniskans faktall och upprättelse Religion
Rosenius Carl Olof
Stockholm 1872 Skinnryggband med gulddekor på ryggen. 128 sidor. namn på försättsbladet.

150:-

Människans faktall och Upprättelse. Betraktelser öfver 1 Mos. kap. 1-3 och Joh. 16:8-11 Religion
Rosenius Carl Olof
Ev. fost.-stift. 1891 halvfranskt band med marmorerade pärmar samt gulddekor på ryggen. 128 sidor. Sjette upplagan.

100:-