Kategorier

Alla kategorier

Astrologi/Astronomi
Atlas
Barn
Barnböcker
Bibliofila
Bilar
Biografi
Bokväsen
Brev
Brott
Deckare
Djur
Djur/Natur
Erotik
Etnologi
Fakta
Fantasy
Filosofi
Flyg
Fotografi
Guide
Hantverk
Historia
Humor
Hälsa
Hälsingland
Jakt/Fiske
Juridik
Kalender
Kokbok
Konst
Lantbruk
Lexikon
Lyrik
Läromedel
Media
Medicin
Militaria
Musik
Mystik
Naturvetenskap
Nautica
Noveller/Antologi
Psykologi
Religion
Reseskildring
Roman
Samhälle
Sport
Teater
Teknik
Textil
Tidsskrifter
Topografi
Växter
Övrigt

Visar resultat 2325-2350 av 2421

Den Skeppsbrutne Religion
De Liefde, J.
Örebro 1855 häftad 72 sidor. namn på försättsbladet.

50:-

Sanningsord wid Grafwen -Wäckelser för yngre bröder: minnen för älskade åhörare Religion
Dillner Johannes
Örebro 1840 halvfranskt band med marmorerade pärmar. 312 sidor. Sliten rygg och skada på främre pärm.

200:-

Stormansfru och helgon – birgittanoveller Religion
Dixelius hildur
Lindblads 1951 häftad 99 sidor.

60:-

Israels möte med folket Religion
Ehrenpreis Marcus
Hugo Gebers 1934 häftad 213 sidor.

85:-

Landet mellan öster och väster Religion
Ehrenpreis Marcus
Gebers 1927 häftad 214 sidor. Vinjetter av Gunnar Lindvall. Osprättad. Original upplaga.

90:-

Malakis rop till tiden Religion
Ehrenpreis Marcus
Bonniers 1933 häftad 41 sidor. Original upplaga.

90:-

Upsala Ärke-Stifts Matrikel 1850 Religion
Fant Johan Eric
Leffler och Sebell 1850 häftad 236 sidor.

350:-

Upsala Ärke-Stifts Matrikel 1840 Religion
Forsell Johan Eric
Wahlström & Låstbom 1840 häftad 200 sidor. delvis osprättad. Skadad rygg samt namn på framsidan av pärmen.

400:-

Den gyllene grenen – Studier i magi och religion I-II Religion
Frazer James G.
Natur och Kultur 1925 2 st häftade band. 883 sidor. Andra bandet osprättat.

250:-

Johan Gerhards uppbygglige Betraktelser till uppwäckande af en sann gudaktighet. Religion
Gerhard Johan
Lindh 1858 halvfranskt band med marmorerade pärmar. 264 sidor. namn på försättsbladet.

300:-

Förklaring öfwer Gamla testamentets Heliga Skrifter. Första delen. Religion
Gerlach Otto von
Lundequist 1848 halvfranskt band med gulddekor på ryggen, marmorerade pärmar samt färgat snitt. 836 sidor. namn på försättsbladet. Sliten rygg.

400:-

Förklaring öfwer Nya testamentets Heliga Skrifter. Första delen Religion
Gerlach Otto von
Upsala 1842 halvfranskt band med marmorerade pärmar. 828 sidor. Sliten rygg. namn på försättsbladet.

300:-

Werdsligt och Andligt. Läsebok för barn och ungdom. Religion
Glasell Bernhard Julius i red.
Lindh 1863 Inbunden. 156 sidor. Andra tillökade upplagan. Slitet exemplar med lös bindning, inlagan är dock i gott skick. namn på försättsbladet.

100:-

Berättelser utur Guds Rike till begagnande wid religionsunderwisningen i kyrkan, skolan och hemmet Religion
Glaser Karl Alfred Gustaf Ernst
Gefle 1849 Inbunden 415 sidor. Första svenska upplagan. namn på försättsbladet.

500:-

Mystik i Österland och Västerland. Förra delen Indien Religion
Grønbech Vilh.
Sv. Kristliga Studentrörelse 1926 häftad 354 sidor. namn på smutsbladet.

120:-

Märkwärdige Exempel på de Helige Martyrers Swåra Lidande ... Religion
Hagerup Eiler
Stockholm 1766 Samtida skinnryggband. 232 sidor. namn på försättsbladet.

700:-

Upsala Ärkestifts Matrikel 1895 – Tjänster och lägenheter Religion
Hedlund Fr. R.
A. V. Carlsons 1895 Inbunden med slitna marmorerade pärmar och helt marmorerat snitt. 160 sidor.

200:-

Jesu Apostlars historia och Skrifter Förra delen. Religion
Hess, Joh. Jac.
Lund 1816 halvfranskt band 590 sidor. namn på försättsbladet.

350:-

Jesu Lefverne. Förra delen. Religion
Hess, Joh. Jac.
Christianstad 1814 halvfranskt band. 653 sidor. namn på försättsbladet.

200:-

Jesu Lefverne. Sednare delen. Religion
Hess, Joh. Jac.
Christianstad 1815 halvfranskt band. 646 sidor. namn på försättsbladet.

200:-

Luther, Loyola, Calvin i deras reformatoriska genesis Religion
Holmquist Hjalmar
Gleerups 1926 häftad. 313 sidor. namn på smutsbladet samt blyertsunderstrykningar i boken.

80:-

Philip melanchthon. Lefnadsteckning af Joh. Isaac Håhl Religion
Håhl Joh. Isaac
Lindh 1860 Inbunden med marmorerade pärmar. 158 sidor. namn på försättsbladet.

200:-

Winterträdet och Grenarne Religion
James John Angell
P. Palmqwist 1858 halvfranskt band med marmorerade pärmar och snitt. 218 sidor.

250:-

Bibel och Astronomi. En framställning af bibelns kosmologi och dess förhållanden till naturvetenskaperna Religion
Kurtz Joh. Henr.
Stockholm 1855 häftad Första 80 sidorna av 460 sidor.

50:-

Öfwersigt af de Protestantiska missionernes uppkomst och närwarande tillstånd delarna 1A, 1B och 2B. Religion
Landgren L.
Hudiksvall 1871-72 Tre st halvfranska band med gulddekor på ryggarna och marmorerade pärmar. 453 + 248 sidor. OBS band 2A saknas. band 2B är sned i ryggen. namn på försättsbladen.

1800:-