Kategorier

Alla kategorier

Astrologi/Astronomi
Atlas
Barn
Barnböcker
Bibliofila
Bilar
Biografi
Bokväsen
Brev
Brott
Deckare
Djur
Djur/Natur
Erotik
Etnologi
Fakta
Fantasy
Filosofi
Flyg
Fotografi
Guide
Hantverk
Historia
Humor
Hälsa
Hälsingland
Jakt/Fiske
Juridik
Kalender
Kokbok
Konst
Lantbruk
Lexikon
Lyrik
Läromedel
Media
Medicin
Militaria
Musik
Mystik
Naturvetenskap
Nautica
Noveller/Antologi
Psykologi
Religion
Reseskildring
Roman
Samhälle
Sport
Teater
Teknik
Textil
Tidsskrifter
Topografi
Växter
Övrigt

Visar resultat 2275-2300 av 2337

Doctor Mårten Luthers Lilla Katekes med Kort utveckling... Religion
Luther Martin
Jönköping 1889 dekorerat pappband. 126 sidor. Skadad rygg.

65:-

Enchiridion. D. Martini Lutheri lille Catechismus, för kyrkioherdar och predikanter Religion
Luther Martin
Norstedt & Söner 1855 halvfranskt band med marmorerade pärmar och helt färgat snitt. 212 sidor. namn på försättsbladet.

500:-

Martin Luthers Passionspredikningar Religion
Luther Martin
Beijer 1872 Skinnryggband med marmorerade pärmar. 114 sidor. namn på insidan av pärmen.

400:-

Pastoral-Calender för Upsala Erkestift jemte Supplement Religion
Mittag Lorenz Gustaf
Upsala, Palmblad & C. 1822 häftad 68 sidor. Slitet exemplar med mindre skada på ryggen.

300:-

Utkast til Predikningar öfwer de vanliga sön- och högtidsdagsevangelierne. Första årgången. Religion
Möller Johan
Strengnäs 1805 Slitet pappband. 276 sidor. namn på försättsbladet.

140:-

Från u-båt till perdikstol Religion
Niemöller Martin
Lindblads 1936 häftad 176 sidor. Illustrerad. namn på smutsbladet.

80:-

Uppsala stifts herdaminne – 1. Stiftshistoriska perspektiv Religion
Norrman Ragnar i red.
Ärkestiftets herdaminneskommitté 1980 Rött linneband med golddekor. 137 sidor.

70:-

Grekernas och romarnes Mythologi för bildade läsare. Religion
Nösselt Friedrich
Frans Swanström 1862 halvfranskt band med gulddekor på ryggen samt helt marmorerat snitt. 628 sidor samt 17 planscher.

400:-

Den Lutherska Dogmatiken. Anteckningar efter professor C. A. hultkrantz föreläsningar. Wår- och Höstterminerna 1868 samt Wårterminen 1869. Religion
Okänd
1868-1869 halvfranskt band. 328 sidor. handskriven. Skada på bakre pärm.

1350:-

Biskopens och pro-cancellerens doct. Eric Pontoppidans härliga tros-spegel, som föreställer Guds barns rätta kännetekn, och der med rycker alla faktalska stöd undan de säkra; men styrker tron hos rätt trogna, samt tröstar de klenmodig Religion
Pontoppidan Eric
Västerås 1766 halvfranskt band med marmorerade pärmar. 270 sidor. Första svenska upplagan. Mindre´skada på ryggen samt namn pä försättsbladet.

600:-

Afhandling om Själens Odödlighet samt dess tillstånd i och efter döden Religion
Pontoppidan, E.
Falun 1844 häftad 204 sidor. namn på försättsbladet. hundöron.

100:-

Historisk förklaring ofver Gamla och Nya testamentet, innehållande Judarnas historia. Senare delen Religion
Prideaux humPhrey
Segerstedt 1801 halvfranskt band. 983 sidor. Skada på ryggen. namn på försättsbladet.

150:-

”Eyangelion kata ioannen”. Evangelium secundum Johannem. In usum scholarum tivialium seorsum editum. Religion
Redaktion
Strengnesiae 1800 Skinnryggband. 96 sidor. Grekiska. Lös i bindningen och namn på insidan av pärmen.

500:-

Augsburgska Bekännelsen samt Upsala Mötes Beslut utgifna efter 1593 års upplaga. Religion
Redaktion
Gleerups 1880 Pappband 62 sidor.

75:-

Bibel-Vännen. Nr. 1 1848- nr. 12 1849. Religion
Redaktion
Lund 1848-49 Klotband med fyra upPhöjda bindningar. 190 sidor. Första årgången. namn på försättsbladet.

200:-

Budbäraren, Evangeliska Fosterlandsstiftelsens Tidning – no 6 1859, samt årgångarna 1864-65 Religion
Redaktion
Stockholm 1859, 1864-65. Skinnryggband med marmorerade pärmar. no. 6 1859 något felskuren. Lös i bindningen. namn på insidan av pärmen.

500:-

Budbäraren, Evangeliska Fosterlandsstiftelsens Tidning. Femte till och med sjunde årgången 1861-63. Religion
Redaktion
Stockholm 1861-63 halvfranskt band med marmorerade pärmar och helt sprängt snitt. 192 + 240 + 220 sidor.

400:-

Confessio Fidei. Thet är: Then Christeligha Troos ... Religion
Redaktion
Stockholm 1693 Senare inbindning. 141 sidor. namn på försättsbladet.

1500:-

Evangeliebok med dertill hörande stycken Religion
Redaktion
Stockholm 1824 Skinnband 286 sidor. Mindre skada på försättsbladet.

85:-

Evangeliska Misceller Religion
Redaktion
Helsingfors 1841 Inbunden med helt marmorerat snitt. 182 sidor. namn på försättsbladet.

300:-

Frids-Budbäraren. Tidning för den Inre Missionen Religion
Redaktion
Stockholm 1847-1849 Skinnryggband med marmorerade pärmar och helt marmorerat snitt. Nummer 1 1847- 24 1849. Skada på ryggen.

150:-

Kyrko-handbok hwaruti stadgas huru Gudstjensten i Swenska Församlingar skall behandlas Religion
Redaktion
Wiborgs 1824 Samtida skinnband 172 sidor. Något slitet. Anteckningar på insidan av bakre pärm.

100:-

Lunds Missions-Tidning Religion
Redaktion
Lund 1850-52 Inbunden med helt marmorerat snitt. Fösättsblad saknas samt skada på ett blad. Årgång 1852 endast 11 nummer.

550:-

Lunds Missions-Tidning Religion
Redaktion
Lund 1853-55 Inbunden med helt marmorerat snitt. namn pä försättsbladet..

600:-

Lunds Missions-Tidning / den Swenske Nykterhets-härolden Religion
Redaktion
Lund 1853-55 Missionstidningen 1954-55. nr 1-2 samtsidor av nr 3 saknas. Nykterhets-härolden nr 1-11 1854, 190 sidor.

150:-